Base

ชื่อ

รัตนชัย ฐาปนะพงศ์

ผลงาน

ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon เบอร์ 1 ของประเทศไทย

ประวัติและการศึกษา

ปัจจุบัน :
– เจ้าของเบนซิโอ้
– ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon เบอร์ 1 ของประเทศไทย
– ประสบการณ์สอน 10 ปี
– ลูกศิษย์ 10, 000+ คน ทั่วประเทศไทย
ปี 2012 เป็นนักขายยอดเยี่ยมบน Amazon มียอดขายมากกว่า 1 ล้านบาทภายใน 3 เดือน